דרשות


דרשות אחרונות


בראשית כ"ב 1 – 19: עקדת יצחק

בראשית כ"א 22 – 34: אברהם ואבימלך #2 – חיי שקט ושלום

בראשית כ' 1-18: אברהם ואבימלך ואלוהים שנשאר נאמן

אפסים ו' 10- 18: מלחמה רוחנית

בראשית י"ט 30-38: המעשה המזעזע של בנותיו של לוט

בראשית י"ט 1-29: הסוף המזעזע של סדום והכישלון המזעזע של לוט

מרקוס י"ב 13 – 17: תנו לאלוהים את אשר לאלוהים

מרקוס י"ב 1 – 12: משל הכרם והכורמים