דרשות


דרשות אחרונות


מרקוס ג' 7-19: השליחים אז ובימינו

מרקוס ב' 23 – ג' 6: אדון השבת

מרקוס ב׳ 18-22: יין חדש בנאדות חדשים

מרקוס א' 35-45: תפילה זה הבסיס לכל

מרקוס א׳ 21-34: הסמכות של ישוע ללמד את האמת, לנצח את הרע, ולרפא כל מחלה

מרקוס א' 16 – 20: תלמיד המשיח

מרקוס א׳ 14 – 15: החדשות הטובות של ישוע -מלכות אלוהים הגיעה!

בשורת מרקוס: מבוא ופרק א' 1-13 – ישוע המשיח בן אלוהים חיים!