דרשות


דרשות אחרונות


בראשית י"ב 1-9: קריאת אברהם

מרקוס ג' 7-19: השליחים אז ובימינו

מרקוס ב' 23 – ג' 6: אדון השבת

מרקוס ב׳ 18-22: יין חדש בנאדות חדשים