דרשות


דרשות אחרונות


דברים פרק ל"ב פס' 4: אלוהים הוא שופט צדק נאמן

ום היכפורים 2023 – רומים פרק י"א פס' 11-15: "תְּקוּמָה מִמָּוֶת אֱלֵי חַיִּים"

יום תרועה 2023: השנייה לכיפר פרק ג' – לדעת לחכות בסבלנות

בראשית פרק נ' פס' 15-26: סוף חיי יוסף – לראות את התמונה הגדולה

בראשית פרק מ"ט פס' 29 עד פרק נ' פס' 14: מותו וקבורתו של יעקוב

בראשית פרק מ"ט פס' 1-28: יעקוב מברך את בניו

בראשית פרק מ"ז פס' 28 עד פרק מ"ח פס' 22: הברכה למשנה ואפריים

בראשית פרק א' פס' 28: פרו ורבו – מבט החוצה

בראשית פרק מ"ז פס' 13-27: הרעב במצריים

בראשית פרק מ"ו פס' 1 עד פרק מ"ז פס' 12: ישראל יורד למצריים