דרשות וידיאו

דרשות מאסיפות שבת בשנת 2022

המשיחי בשדה הקרב

האיגרת הראשונה לטימוטאוס

אספת שבת 2021

חיי יצחק

דברי הגות

בשורת מרקוס

אספות שבת 2020

חיי אברהם